Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2011

maasa

March 26 2011

maasa
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaolamiko olamiko
maasa

"Miłość" Andrzej Bursa

Tylko rób tak żeby nie było dziecka
tylko rób tak żeby nie było dziecka

To nie istniejące niemowlę
jest oczkiem w głowie naszej miłości
kupujemy mu wyprawki w aptekach
i w sklepikach z tytoniem
tudzież pocztówkami z perspektywą na góry i jeziora
w ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniało
ale mimo to
...aaa
płacze nam ciągle i histeryzuje

wtedy trzeba mu opowiedzieć historyjkę
o precyzyjnych szczypcach
których dotknięcie nic nie boli
i nie zostawia śladu
wtedy się uspokaja
nie na długo
niestety.

Reposted frompmsgirl pmsgirl

March 14 2011

maasa
4466 7bca 390
Reposted fromlugola lugola
maasa
1474 9a38 390
Reposted fromRedPenny RedPenny viaeight eight
maasa
maasa
1132 8efc 390
amazing
Reposted byfremissant fremissant

March 13 2011

maasa
maasa
5547 c848 390
maasa
5525 df91 390
maasa
5487 16be
;<
Reposted byfoobro49 foobro49
maasa
5504 1a4c 390

March 09 2011

maasa
7297 8dd1 390
Reposted frompmsgirl pmsgirl
maasa
1918 3c23 390
yummy
maasa
1893 f79e 390
maasa
1884 456c 390
Reposted bywiefoenaku

March 08 2011

maasa
7381 5dbd
maasa
0518 224f 390
Reposted bywerciochprincess58magicpie
maasa
0513 f5ba 390
Reposted bywstawieplywaizabasienazywaprincess58dariankaxdeightkrainakredekznieczulicaollwyliczankahopemeeltyhhfembotshavefeelingstoomakemewannadietoolatemarbra12dzuuliceciliacitiesofnightmegadethclaudetteKabrioletta
maasa
0497 0222 390
Reposted bywerciochprincess58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl